Başvuru Şartları

2 Mayıs 2019
1 min read

Platformun amaç ve faaliyetlerini benimseyen ve kadınlar alanında faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleri platforma katılabilirler.

Platformun üyesi tüzel kişiliklerin temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, bu başvuruların kabul veya reddi hususunu değerlendirerek, başvuru sahibi tüzel kişiliğe makul bir süre içerisinde cevap verir.

Platforma üye olmak isteyen kurumlar info@ukead.org adresine başvurabilirler.