Genel

2 Mayıs 2019
2 min read

AMACIMIZ

  • Kudüs’te tüm insanlık adına adalet ve vicdan nöbetini yerine getiren kadınların seslerini dünyaya duyurmak,
  • Kudüslü kadınların yaşamlarıyla ilgili ayrıntıları dünya kamuoyuna hatırlatmak,
  • Kudüslü kadınlara destek olabilmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle ilgili eğitimler vermek,
  • Kudüs’te işgal yönetiminin baskısına maruz kalan her kesimin farkedilmesine yardımcı olmak.

Kudüslü kadınların yaşamış oldukları sıkıntıları gidermek, Kudüslü kadınların seslerini dünyaya duyurmak amacıyla “Hepimiz Meryemiz” isimli platform kurulmuş durumdadır.

Platformun Türkiye’deki yürütücüsü ve merkezi Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD)’dır. Merkez İstanbul Fatih’te bulunmaktadır.

Hepimiz Meryemiz Platformu, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulmamış ve faaliyet göstermeyecektir. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, Dernekler Kanunu ve ilgili kanunların cezai hükümleri uygulanacaktır.

Hepimiz Meryemiz Platformu, platformlara ilişkin düzenleme dernekler mevzuatında bulunmakla birlikte, platformun herhangi bir tüzel kişiliği olmadığından dolayı bir dernek gibi kurucu bir tüzüğü bulunmamaktadır ve geçici bir niteliği haizdir.

Hepimiz Meryemiz Platformunun çalışma ilkeleri, burada bulunan sivil toplum kuruluşu yetkililerinin mutabakatı sonucunda belirlenecektir.

Platformlar dernek, vakıf, sendika, meslek odaları ya da benzer nitelikte sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluştuğundan dolayı bu anlamdaki içeriği bulunan herkesi Hepimiz Meryemiz Platformu’na katılmaya davet ediyoruz.

Hepimiz Meryemiz Platformu’nun tüzel kişiliği bulunmadığı için, örneğin: resmi makamlara yönelik izin gerektiren faaliyetlerde, platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının bizzat kendilerinin imzası ile resmi işlemleri yürütebilecektir.